AKTUELLA UPPDRAG

Nordic Textile Art

Nordic Textile Art, NTA är en förening som verkar för att skapa nätverk och mötesplatser för den nordiska textila konsten. NTA är ett forum för kontaktskapande och kunskapsutbyte.
I NTA är jag vice ordförande och arrangör för nordiska projekt inom textil konst.

Textil konst i Skåne

TEXTIL KONST I SKÅNE är ett regionalt nätverk som består av konstnärer verksamma eller bosatta i Skåne. Tillsammans med Margareta Heijkenskjöld Holmgren arbetar jag med att utveckla nätverket och att stärka den textila konsten i regionen.

Vart är den textil konsten på väg?

Landskrona konsthall 16 juni kl. 18.30 – 20 2015
Föredrag av Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren.
Vår textila konstsalong visas 13 juni – 9 augusti 2015