AKTUELLA UPPDRAG

Nordic Textile Art

Nordic Textile Art, NTA är en förening som verkar för att skapa nätverk och mötesplatser för den nordiska textila konsten. NTA är ett forum för kontaktskapande och kunskapsutbyte.
I NTA är jag styrelseledamot och arrangör för nordiska projekt inom textil konst.

Textil konst i Skåne

TEXTIL KONST I SKÅNE är ett regionalt nätverk som består av konstnärer verksamma eller bosatta i Skåne. Tillsammans med Margareta Heijkenskjöld Holmgren arbetar jag med att utveckla nätverket och att stärka den textila konsten i regionen.

Vart är den textil konsten på väg?

Föredrag av Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren.
Textil konst är satt under ständig nydaning – den textila konsten är gränslös. Vad händer när textila tekniker, textila material och textila uttryck tar plats i rummet, i konsten, i samhället?