Vart är den textil konsten på väg?

Landskrona konsthall 16 juni kl. 18.30 – 20 2015. 

Vart är den textila konsten på väg?

Föredrag av Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren

Fri entré och ingen anmälan behövs

Textil konst är satt under ständig nydaning – den textila konsten är gränslös. Vad händer när textila tekniker, textila material och textila uttryck tar plats i rummet, i konsten, i samhället?

Kom och ta del av diskussioner kring textil konst. Du kommer också att få en presentation av KKV-Textiltryck Malmö som är en plattform för nya textila möten och en verkstadsresurs för textiltryck.

Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren är konstnärer och verksamma på KKV-Textiltryck Malmö där de på uppdrag av Kultur Skåne arbetar med att stärka den textila konsten i regionen. Du kommer att få veta mer om nätverket Textil Konst I Skåne.

Vart är den textila konsten på väg? – Kom och lyssna!

Josabet Werkmäster är konstnär och utbildad på Konstfack. Hon har under många år varit en av drivkrafterna i verksamheten på KKV-Textiltryck och var ordförande 1999 – 2009. Nu sitter hon i styrelsen för det nordiska nätverket Nordic Textile Art och har även kontakter inom ETN, European Textile Network. www.josabetwerkmaster.se

Margareta Heijkenskjöld Holmgren är konstnär och formgivare. Hon är en av utställarna på Vår textila konstsalong på Landskrona konsthall där hon visar verk med sitt stilrena grafiska uttryck. Hon har stort intresse för konstnärers arbetsvillkor särskilt inom det textila området. www.instagram.com/heijkenskjoldholmgren

Både Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Josabet Werkmäster undervisar inom textil konst och formgivning och har genom det kontakt med den nya generationens textilkonstnärer.

Tillbaka