Historien, glömskan och framtiden

#barbrowerkmäster_1932 #torilgreenwerkmäster_1995 #frihetjämlikhetsysterskap #1971 #2017 #everydaymatters #historienglömskanochframtiden #alzheimer #everydaymatter #liberty #equality #sisterhood #crossingborders #blessed

Textiltryck av Josabet Werkmäster, på bilden är två personer, mormor och det vuxna barnbarnet. Titel Historien glömskan och framtidenFotograf Jan Berg, Textilmuseet BoråsTextiltryck och lappteknik av Josabet Werkmäster Titel Historien, glömskan och framtidenFotograf Jan Berg, Textilmuseet Borås

Tillbaka