Textil konst i Skåne

Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren är konstnärer och verksamma på KKV-Textiltryck Malmö där de på uppdrag arbetade som projektledare med att stärka den textila konsten i regionen.

Textiltryck Malmö fungerar som en plattform för textil konst och nya textila möten.

Textiltryck Malmö påbörjade arbetet med nätverksutvecklingen av Textil Konst i Skåne genom ett uppdrag från Kultur Skåne för att stärka infrastrukturen för konsten i regionen.

TEXTIL KONST I SKÅNE är ett regionalt nätverk som består av konstnärer verksamma eller bosatta i Skåne.

Det gemensamma för konstnärerna i nätverket är att alla i sin konst kontinuerligt använder textil som ett bärande element, antingen med textila material, textila tekniker eller textila uttryck.

Tillbaka